Biuro Konsultacyjne KOBIKO Spółka z o.o.

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o.

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Spółka z o.o. zalicza się do grona czołowych firm doradczych, aktywnych w sektorze publicznym (administracja centralna, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje międzynarodowe) i gospodarczym (przedsiębiorstwa sektora usług komunalnych i inne podmioty związane z gospodarką komunalną). KOBIKO oferuje również usługi doradcze dla przedsiębiorstw sektora prywatnego.
KOBIKO zostało utworzone w lipcu 1999 roku. Założyciele Spółki to osoby o bogatym doświadczeniu zawodowym, w zakresie problematyki samorządowej i gospodarczej, w tym organizacji usług komunalnych, zarządzania ochroną środowiska, oraz ekonomii i finansów podmiotów publicznych i prywatnych.
Zespół ekspertów zewnętrznych Spółki tworzą specjaliści o uznanym dorobku, wiedzy i doświadczeniu w zakresie działalności doradczej i szkoleniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *