O KOBIKO

Nasza firma jest aktywna w sektorze publicznym (administracja centralna, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje międzynarodowe) i gospodarczym (przedsiębiorstwa sektora usług komunalnych i inne podmioty związane z gospodarką komunalną). KOBIKO zostało utworzone w lipcu 1999 roku. Zespół ekspertów Spółki tworzą specjaliści o uznanym dorobku, wiedzy i doświadczeniu w zakresie działalności doradczej i szkoleniowej.